2 de març de 2022

Acció formativa d’activitats auxiliars de magatzem

L’Ajuntament de Pallejà, com a Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, realitza l’acció formativa d’Activitats auxiliars de magatzem. Les pràctiques no laborals en empresa formen part del certificat de professionalitat de la formació, esdevenint imprescindibles per a que els alumnes puguin obtenir aquest certificat.

Avui 1 de març hem iniciat un curs d’Activitats auxiliars de magatzem que finalitza la seva formació teòrica el proper 5 de maig. Les pràctiques haurien de començar el dia 16 de maig de 2022.

El període a complir per part dels/de les participants és d’un total de 40 hores, que es poden dividir de manera flexible en funció de les necessitats del centre de pràctiques. Generalment, s’acostumen a realitzar en franges de 4 a 6 hores diàries.

La informació bàsica sobre el contingut del certificat de professionalitat es pot trobar en aquest enllaç.

Voldriem saber si la vostra empresa tindria la possibilitat d’acollir algun/a alumne en aquesta ocasió. Evidentment amb les mesures de seguretat pertinents atesa la situació actual.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquest possible conveni de pràctiques quedem a la vostra disposició, bé per via telefònica (93 663 15 40) o bé per correu electrònic (molnervl@palleja.cat o jcomellasperramon@gmail.com).

Per què m’hauria d’associar?