Ciments Molins Industrial és l’empresa que gestiona l’única fàbrica de ciment del grup industrial Molins a Espanya. La nostra activitat se centra en la fabricació i comercialització de ciments, tant de Aluminat de Calci com del tipus Pòrtland. Des de 1997 som els continuadors de l’activitat iniciada a finals de la dècada dels anys 20 del segle XX per Ciments Molins S.A., que ens va transferir els seus actius fabrils.

Som una empresa arrelada al territori, que fabrica i comercialitza de forma eficient ciments de qualitat, amb una aposta decidida per la sostenibilitat, el desenvolupament i la innovació. El nostre propòsit principal és generar la màxima confiança i satisfacció als nostres clients, col·laboradors i altres grups d’interès, aportant les millors solucions de construcció que incrementin el benestar de la societat.

Altres empreses associades

Per què m’hauria d’associar?