Som una empresa patrimonial familiar que gestionem el dia a dia dels nostres actius industrials, oficines i locals comercials, ubicats principalment al Baix Llobregat i Àrea Metropolitana de Barcelona. Volem ser propers als nostres llogaters amb un tracte directe, personalitzat i proper des de les fases inicials de comercialització. Durant la durada del contracte incorporem la cultura del manteniment preventiu dels nostres actius, i som sensibles als canvis de necessitats de les empreses en el seu procés de creixement, donant les millors solucions que s’adaptin a les necessitats canviants de qualsevol activitat.

Altres empreses associades

Per què m’hauria d’associar?