A l’Associació d’Empresaris dels Polígons d’Activitat Econòmica de Pallejà ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Associació d’Empresaris dels Polígons d’Activitat Econòmica de Pallejà
G67605188
c/ Comerç, 1 Parc Empresarial Celpark Nau 14-08.780 – Pallejà
663 199 572
aep@aepalleja.cat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a aep@aepalleja.cat o Parc Empresarial Celpark Nau 14, 08780 Pallejà Barcelona, ​​Espanya.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’responsable, l’interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ procedeixen de: El propi interessat.

 

1. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis que ens ha demanat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Els indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim de l’Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis basant-se l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

2. Tractament de les dades de potencials socis i contactes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li comunicacions comercials i / o newsletter del seu interès sobre la base de l’interès demostrat . En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o newsletter basant-se l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

3. Tractament de les dades socis

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels associats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa d’associats
 • Interès legítim de l’Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’entitat com ara web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Si és el cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament de les trameses (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers país.

 

4. Tractament de les dades recollides en el formulari de contacte

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PALLEJÀ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i / o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l’enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i / o serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.
 • Interès legítim de l’Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.