Ciments Molins

Ciments Molins Industrial és l'empresa que gestiona l'única fàbrica de ciment del grup industrial Molins a Espanya. La nostra activitat se centra en la fabricació i comercialització de ciments, tant de Aluminat de Calci com [...]